Baner dworca Gdańsk Port Lotniczy

PKP Gdańsk Port Lotniczy

  • Odjazdy
  • Przyjazdy
  • Kontakt

Odjazdy ze stacji Przyjazdy do stacji Gdańsk Port Lotniczy w dniu 2020-10-31

04:52

Kartuzy

REG 96597
05:26

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96202
06:11

Gdynia Główna

SKMT 96953
06:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96206
06:43

Kartuzy

REG 96503
07:09

Gdańsk Główny

REG 96554
07:19

Gdynia Główna

REG 96303
07:26

Gdynia Główna

SKMT 96955
07:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96210
07:39

Kartuzy

SKMT 96505
08:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96556
08:09

Kościerzyna

SKMT 96902
08:29

Gdynia Główna

SKMT 96957
08:33

Gdynia Główna

SKMT 96307
08:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96214
08:52

Kartuzy

REG 96507
08:52

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96558
09:09

Gdynia Główna

REG 96309
09:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96216
09:39

Kartuzy

SKMT 96509
10:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96560
10:09

Gdynia Główna

SKMT 96311
10:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96218
10:39

Kartuzy

SKMT 96511
11:06

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96562
11:09

Gdynia Główna

REG 96313
11:22

Kościerzyna

SKMT 96904
11:23

Gdynia Główna

SKMT 96959
11:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96220
11:39

Kartuzy

SKMT 96513
12:06

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96564
12:09

Gdynia Główna

SKMT 96315
12:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96222
12:39

Kartuzy

REG 96515
13:06

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96566
13:09

Gdynia Główna

SKMT 96317
13:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96224
13:39

Kartuzy

REG 96517
14:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96568
14:09

Gdynia Główna

SKMT 96319
14:20

Kościerzyna

SKMT 96906
14:20

Gdynia Główna

SKMT 96961
14:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96226
14:39

Kartuzy

REG 96519
15:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96570
15:09

Gdynia Główna

REG 96321
15:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96228
15:39

Kartuzy

SKMT 96521
16:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96572
16:09

Gdynia Główna

REG 96323
16:21

Kościerzyna

SKMT 96910
16:21

Gdynia Główna

SKMT 96963
16:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96230
16:39

Kartuzy

SKMT 96523
17:09

Gdynia Główna

REG 96327
17:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96574
17:24

Kościerzyna

SKMT 96912
17:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96232
17:39

Kartuzy

REG 96525
18:06

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96576
18:09

Gdańsk Osowa

SKMT 96329
18:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96234
18:39

Kartuzy

SKMT 96527
19:06

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96578
19:09

Gdynia Główna

SKMT 96331
19:36

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96236
19:57

Gdynia Główna

SKMT 96965
19:58

Kościerzyna

SKMT 96914
20:09

Gdynia Główna

REG 96333
20:36

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96238
20:39

Kartuzy

REG 96529
21:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96584
21:10

Kościerzyna

SKMT 96916
22:16

Kościerzyna

SKMT 96918
22:43

Gdynia Główna

REG 96816
23:09

Gdynia Główna

SKMT 96339
04:52

Gdynia Główna

REG 96597
05:26

Gdynia Główna

REG 96202
06:11

Kościerzyna

SKMT 96953
06:36

Gdynia Główna

SKMT 96206
06:43

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96503
07:09

Kartuzy

REG 96554
07:19

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96303
07:26

Kościerzyna

SKMT 96955
07:36

Gdynia Główna

SKMT 96210
07:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96505
08:06

Kartuzy

REG 96556
08:09

Gdynia Główna

SKMT 96902
08:29

Kościerzyna

SKMT 96957
08:33

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96307
08:36

Gdynia Główna

REG 96214
08:52

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96507
08:52

Kartuzy

SKMT 96558
09:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96309
09:36

Gdynia Główna

SKMT 96216
09:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96509
10:06

Kartuzy

REG 96560
10:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96311
10:36

Gdynia Główna

SKMT 96218
10:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96511
11:06

Kartuzy

SKMT 96562
11:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96313
11:23

Kościerzyna

SKMT 96959
11:22

Gdynia Główna

SKMT 96904
11:36

Gdynia Główna

REG 96220
11:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96513
12:06

Kartuzy

SKMT 96564
12:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96315
12:36

Gdynia Główna

REG 96222
12:39

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96515
13:06

Kartuzy

SKMT 96566
13:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96317
13:36

Gdynia Główna

REG 96224
13:39

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96517
14:06

Kartuzy

REG 96568
14:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96319
14:20

Gdynia Główna

SKMT 96906
14:20

Kościerzyna

SKMT 96961
14:36

Gdynia Główna

SKMT 96226
14:39

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96519
15:06

Kartuzy

REG 96570
15:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96321
15:36

Gdynia Główna

SKMT 96228
15:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96521
16:06

Kartuzy

REG 96572
16:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96323
16:21

Gdynia Główna

SKMT 96910
16:21

Kościerzyna

SKMT 96963
16:36

Gdynia Główna

REG 96230
16:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96523
17:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96327
17:09

Kartuzy

SKMT 96574
17:24

Gdynia Główna

SKMT 96912
17:36

Gdynia Główna

SKMT 96232
17:39

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96525
18:06

Kartuzy

SKMT 96576
18:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96329
18:36

Gdynia Główna

REG 96234
18:39

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96527
19:06

Kartuzy

REG 96578
19:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96331
19:36

Gdynia Główna

REG 96236
19:57

Kościerzyna

SKMT 96965
19:58

Gdynia Główna

SKMT 96914
20:09

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96333
20:36

Gdynia Główna

SKMT 96238
20:39

Gdańsk Wrzeszcz

REG 96529
21:09

Kartuzy

SKMT 96584
21:10

Gdynia Główna

SKMT 96916
22:16

Gdynia Główna

SKMT 96918
22:43

Kartuzy

REG 96816
23:09

Gdańsk Wrzeszcz

SKMT 96339